لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء

رزومه (سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی)

مشخصات فردی و اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی: مهدی محسنی

سال و محل تولد: 1358 قم

تحصیلات: دکترا در مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی (حرارت و سیالات)

اشتغال: عضو هیأت علمی (استادیار)، دانشگاه صنعتی قم

ایمیل:   m_mohseni.kntu@yahoo.com


سوابق تحصیلی

دکترا در مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سال 1389.

عنوان پایان‌نامه: مدل‌سازی و تحلیل انتقال حرارت جابجایی ترکیبی در جریان آشفته آب فوق بحرانی در یک لوله عموذی


کارشناسی ارشد در مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سال 1384.

عنوان پایان‌نامه: مدل‌سازی و تحلیل ترمودینامیکی سیستم فشارگذاری یک موشک سوخت مایع


کارشناسی در مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سال 1381.

عنوان پایان‌نامه: بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی در یک لوله مستقیم، لوله با خم 180 درجه و لوله مارپیچ برای جریان آرام و آشفته.


حوزه‌ها و علاقه‌مندی‌های تحقیقاتی

 • انتقال حرارت در جریان سیالات فوق بحرانی
 • انرژی‌های نو و تجدیدپذیر
 • سیستم پیشرانش فضاپیماها
 • مدل‌سازی جریان‌های آشفته
 • بررسی جریان سیال و انتقال حرارت در ابعاد میکرو و نانو
 • جریان سیال همراه با میدان‌های الکترومغناطیسی (MHD)
 • دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)


مقالات ISI

 1. M. Mohseni and M. Bazargan, A New Correlation for the Turbulent Prandtl Number in Upward Rounded Tubes in Supercritical Fluid Flows, ASME, J of Heat Transfer, 2016.
 2. M. Mohseni and M. Bazargan, Entropy Generation in Turbulent Mixed Convection Heat Transfer to highly Variable Property Pipe Flow of Supercritical Fluids, Energy Conversion and Management 87 (2014) 552-558.
 3. M. Mohseni and M. Bazargan, A New Analysis of Heat Transfer Deterioration on Basis of Turbulent Viscosity Variations of Supercritical Fluids, Journal of Heat Transfer, T-ASME, 134, 122503, 2012.
 4. M. Bazargan and M. Mohseni, Algebraic Zero-Equation Versus Complex Two-Equation Turbulence Modeling in Supercritical Fluid Flows, Computers & Fluids 60 (2012) 49–57.
 5. M. Mohseni and M. Bazargan, Modifications of Low Reynolds Number k-ε Turbulence Models for Applications in Supercritical Fluid Flows, Int. J. Thermal Sciences 51 (2012) 51-62.
 6. M. Mohseni and M. Bazargan, A New Analysis of Heat Transfer Deterioration on Basis of Fluid Property Variations of Supercritical Fluids, Journal of Thermophysics and Heat Transfer (AIAA), 2012, Vol. 26, 197-200.
 7. M. Mohseni and M. Bazargan, Effect of Turbulent Prandtl Number on Convective Heat Transfer to Turbulent flow of a Supercritical Fluid in a Vertical Round Tube, J. Heat Transfer, T-ASME, 2011, Vol. 133, pp. 071701-1~10.
 8. M. Mohseni and M. Bazargan, The effect of the low Reynolds number k-e turbulence models on simulation on enhanced and deteriorated convective heat transfer to the supercritical fluid flows, Heat and Mass Transfer, 2010, Vol. 47, No. 5, pp. 609-619.
 9. H. Karimi, A. Nassirharand, M. Mohseni, Modeling and simulation of a class of liquid propellant engine pressurization systems, Acta Astronautica 66 (2010) 539-549.
 10. M. Bazargan and M. Mohseni, The significance of the buffer zone of boundary layer on convective heat transfer to a vertical turbulent flow of a supercritical fluid, The Journal of Supercritical Fluids 51 (2009) 221-229.

مقالات علمی- پژوهشی

1- متین کرباسیون، مائده داناییان، مهدی محسنی، مقایسه عملکرد محرکهای اولیه مختلف در سیستمهای سه گانه تولید توان، حرارت و برودت در مقیاس میکرو برای دو حالت بار پایه و حرارت پایه در ایران، مجله علمی پژوهشی مکانیک، دانشگاه تبریز، خرداد 1395.

2- M. Mohseni and M. Bazargan, Numerical prediction of turbulent mixed convection heat transfer to supercritical fluids using various low Reynolds number k-ε turbulence models, JAST, Vol. 7, No. 2, pp. 69-79, 2010.

3- مجید بازارگان, حسن کریمی و مهدی محسنی, محاسبات و بهینه سازی جرمی سیستم فشار گذاری مخازن پیشران یک موشک سوخت مایع, مجلة علمی ـ پژوهشی مکانیک و هوافضا، دانشگاه امام حسین (ع), جلد 2، شمارة 2، آذر 1385.

مقالات کنفرانس
 1. M. Mohseni and M. Bazargan, Effect of Various Parameters on Heat Transfer to Axisymmetric Flows of Supercritical Fluids, International Conference on Applications & Design on Mechanical Engineering (ICADME 2012), 27-28 February 2012, Penang, Malaysia.
 2. M. Bazargan. and M. Mohseni, Effect of wall heat flux on entropy generation in turbulent mixed convection heat transfer of a pipe flow with highly variable properties, In: Proceedings of International Heat Transfer Conference (IHTC14), August 8-13, 2010, Washington, DC, USA.
 3. M. Bazargan and M. Mohseni, Effects of LRN k-e Turbulence Models on Enhanced and Deteriorated Regimes of Convective Heat Transfer to Upward Flow of Supercritical Carbon Dioxide, The 20th International Symposium on Transport Phenomena, ISTP 20, 7-10 July 2009, Victoria BC, Canada.
 4. M. Bazargan and M. Mohseni, The Significance of the Buffer Zone of Boundary Layer on Convective Heat Transfer to an Upward Turbulent Flow of Supercritical Carbon Dioxide, The 20th International Symposium on Transport Phenomena, ISTP 20, 7-10 July 2009, Victoria BC, Canada.
 5. M. Bazargan and M. Mohseni, Effect of Turbulent Prandtl Number on Convective Heat Transfer to Turbulent Upflow of Supercritical Carbon Dioxide, Proceedings of the ASME 2009 Summer Heat Transfer Conference (HT2009)”, 19-23 July 2009, San Francisco, California, USA.
 1. مهدی محسنی، بررسی ویژگیهای ساختاری و رئولوژیکی سیال فوق بحرانی، دومین همایش ملی نقش رئولوژی در فناورهای مرتبط، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، دوم خرداد 1396.
 2. فریده هدایتی، ندا مرادی، مهدی محسنی، کاهش مصرف انرژی با بکارگیری نانو سیال به عنوان مبرد در سیکل تبرید یخچال خانگی، دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، قزوین، اسفند 1394.
 3. مجید بازارگان و مهدی محسنی، حل عددی انتقال حرارت جابجایی در جریان آشفتة آب فوق بحرانی با استفاده از مدل‌های کی- اپسیلون رینولدز پایین، دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 8 تا 10 اردیبهشت 1388.
 4. مجید بازارگان و مهدی محسنی، تأثیر عدد پرانتل آشفته بر انتقال حرارت جابجایی در جریان آشفتة خواص متغیر با روش عددی، دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 8 تا 10 اردیبهشت 1388.
 5. مجید بازارگان و مهدی محسنی، بررسی عملکرد مدل‌های کی- اپسیلون رینولدز پایین در پیش بینی ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری در جریان آشفتة سیال داخل لوله، هفدهمین کنفرانس سالانة مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، اردیبهشت‌ماه 1388.
 6. مجید بازارگان و مهدی محسنی، حل عددی انتقال حرارت جابجایی در جریان آشفتة آب فوق بحرانی با استفاده از کد تجاری فلوئنت، هشتمین کنفرانس مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اسفند ماه 1387.
 7. مهدی محسنی، طراحی مفهومی و تحلیل فرایند احتراق در مولد گاز یک موتور سوخت مایع، هشتمین کنفرانس مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اسفند ماه 1387.
 8. مجید بازارگان و مهدی محسنی، بررسی انتقال حرارت جابجایی به سیالات فوق بحرانی (مروری بر کارهای عددی)، شانزدهمین کنفرانس سالانة مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 26-24 اردیبهشت‌ماه 1387.
 9. نوربخش فولادی، حسن کریمی، مهدی محسنی و اردلان سلیمانی، مدل سازی و حل تحلیلی فرایندهای انتقال حرارت و جرم در مخازن پیشران مایع، شانزدهمین کنفرانس سالانة مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 26-24 اردیبهشت‌ماه 1387.
 10. مهدی محسنی، مجید بازارگان و اردلان سلیمانی، تحلیل ترمودینامیکی و عددی جریان گذرای گاز در مخازن پیشران یک موشک سوخت مایع، هفتمین کنفرانس مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، اسفند ماه 1386.
 11. مجید بازارگان و مهدی محسنی، بررسی رژیم‌های مختلف انتقال حرارت جابجایی در فشارهای فوق بحرانی،  هفتمین کنفرانس مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، اسفند ماه 1386.
 12. حسن کریمی, مجید بازارگان و مهدی محسنی, تهیة نرم افزار محاسباتی و تحلیل ترمودینامیکی سیستم دمش یک موشک سوخت مایع, ششمین کنفرانس سالانة مهندسی هوا فضا, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, اسفند 1385.
 13. حسن کریمی, مجید بازارگان و مهدی محسنی, مدل سازی و تحلیل ترمودینامیکی سیستم فشار گذاری مخازن پیشران یک موشک سوخت مایع, ششمین کنفرانس سالانة مهندسی هوا فضا, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, اسفند 1385.
 14. حسن کریمی, مجید بازارگان و مهدی محسنی, محاسبة دبی جرمی گاز مورد نیاز دمش مخازن پیشران یک موشک سوخت مایع و تعیین زمان قطع بهینة گاز ورودی به مخزن, سیزدهمین کنفرانس سالانة مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی اصفهان, 1384.
 15. حسن کریمی, مجید بازارگان و مهدی محسنی, طراحی و تحلیل ترمودینامیکی سیستم دمش مخازن یک موشک یک مرحله‌ای با سوخت مایع, سیزدهمین کنفرانس سالانة مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی اصفهان, 1384.
 16. مجید سلطانی, مهدی محسنی, بررسی تغییرات و محاسبة ضریب انتقال حرارت جابجایی در جریان داخل لولة مستقیم، لوله با خم 180 درجه و لولة مارپیچ به روش عددی، یازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، 1382.

بعضی پروژه‌های انجام شده برای صنعت
 • بررسی و مدل‌سازی پدیدة ضربة قوچ در سیستم‌های انتقال مایعات
 • تحلیل و مدل‌سازی ترمودینامیکی سیستم فشارگذاری یک موشک سوخت مایع و تهیة نرم افزار مربوطه
 • محاسبات دینامیک گاز در سیستم پیشرانش یک موتور سوخت مایع
 • طراحی تراستر برای جدایش مراحل بالای موشک‌های حامل
 • تحلیل عددی فرآیند احتراق در یک مولد و میکسر گاز با استفاده از کد FLUENT
 • بررسی عددی تشکیل گردابه در خروجی یک مخزن با استفاده از کد FLUENT
 • بررسی عددی جریان دو فاز گازـ مایع در یک مخزن با استفاده از کد FLUENT

مهارت‌های کامپیوتری
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
 • Fluent & Gambit (Fluid Mechanics, Heat Transfer, Combustion, Multi Phase)
 • CEA (Analysis of Chemically Reactive Systems)
 • Maple
 • Fortran
 • C
 • C++ Builder


داوری مقالات

 1. ماهنامه علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس (دانشگاه تربیت مدرس)
 2. مجله علمی- پژوهشی مهندسی مکانیک (دانشگاه تبریز)
 3. مجله علمی- پژوهشی مهندسی مکانیک امیرکبیر (دانشگاه امیرکبیر) 


4. International Journal of Heat and Mass Transfer- Elsevier


سوابق اجرایی

 1. مدیر مالی دانشگاه در سال 1391 به مدت حدود 7 ماه
 2. مدیر گروه مکانیک از ابتدای تأسیس (1389) تا اردیبهشت 1392
 3. معاون اداری و مالی دانشگاه از تیرماه 1393 تا مهر 94
 4. رئیس دانشکده فنی- مهندسی از مهر 94 تاکنون