لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء

قابل توجه دانشجویان درس CFD- موضوع: ارائه پروژه

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات

دانشجویان طبق لیست زیر تا شماره 12 برای روز یکشنبه و مابقی برای روز سه شنبه برای ارائه پروژه حضور یابند. برای اجرای پروژه نیاز به همراه داشتن کامپیوتر است در غیر اینصورت باید از سایت کامپیوتر در صورت باز بودن استفاده کنید.