لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء

تهویه مطبوع 1- اسلایدها و تمرینها

نحوه ارزیابی و مراجع


تذکر: لازم به ذکر است که مباحث مطرح شده در اسلایدها به همراه توضیحات ارائه شده در کلاس، تکمیل می‌گردد. بنابراین در صورت نیاز بایستی هنگام ارائه توضیحات، یادداشت‌برداری شود.


اسلایدها

فصل اول: مقدمه و مفاهیم اولیه- خواص مخلوط هوا- بخار آب

فصل دوم: انواع فرایندهای تهویه مطبوع

فصل سوم: معرفی دستگاه ها و سیستمهای تهویه مطبوع

فصل چهارم: روابط انتقال گرما

فصل پنجم: محاسبه بار گرمایشی و سرمایشی ساختمان

فصل ششم: سیستم گرمایش مرکزی (محاسبات موتورخانه)

فصل هفتم: گرمایش مرکزی (سیستم انتقال آب گرم)

فصل هشتم: آموزش نرم افزار کریر

فصل نهم: علائمتمرینها

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم


نمونه سوالهای توضیحی


پروژه ها

پروژه اول: تولید نمودار سایکرومتریک 

پروژه دوم: محاسبه بار گرمایشی و سرمایشی یک ساختمان


آزمایشگاه تأسیسات

آزمایش اول: کار با دستگاه رطوبت سنج (Thermo-Hygrometer)

آزمایش دوم: آشنایی با ساختار چیلر تراکمی (بازدید)

آزمایش سوم: آشنایی با ساختار سیستم VRF (بازدید)

آزمایش چهارم:

آزمایش پنجم:


پیوست ها

پیوست اول: ضریب انتقال گرما برای مصالح ساختمانی مختلف

پیوست دوم: شرایط آب و هوایی شهرهای مختلف ایران

پیوست سوم: محاسبه سریع بارهای حرارتی و برودتی (مرجع: کتاب "طراحی سیستمهای تهویه مطبوع با نرم افزار کریر تألیف: بیژن ثمالی و وحید وکیل الرعایا)

پیوست چهارم: شرایط طراحی برای تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع برای شهرهای کشور

پیوست پنجم:  ضریب هدایت حرارتی مواد مختلف

پیوست ششم: