لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء

آیین نامه انجام پروژه کارشناسی

مرجع: سایت دانشگاه

آیین نامه