لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء

سیالات 2- اسلایدها و تمرین‌ها

نحوه ارزیابی و مراجع


تذکر: لازم به ذکر است که مباحث مطرح شده در اسلایدها به همراه توضیحات ارائه شده در کلاس، تکمیل می‌گردد. بنابراین در صورت نیاز بایستی هنگام ارائه توضیحات، یادداشت‌برداری شود.


اسلایدها

فصل هشتم: معادلات دیفرانسیلی حاکم بر جریان سیال

فصل نهم: نمایش جریان، تابع جریان، تابع پتانسیل و جریان‌های ایده‌ال

فصل دهم: جریان ویسکوز تراکم‌ناپذیر خارجی

فصل یازدهم: مقدمه‌ای بر جریان تراکم‌پذیر

فصل دوازدهم: مقدمه‌ای بر توربوماشین‌ها

فصل سیزدهم: مقدمه‌ای بر جریان در کانال‌های باز


تمرین‌ها

فصل هشتم

فصل نهم

فصل دهم

فصل یازدهم

فصل دوازدهم

فصل سیزدهم