X
تبلیغات
بیمه

لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء

قابل توجه دانشجویان درس تهویه مطبوع

سلام

این هفته 4 شنبه بازدید از کارخانه احسان افروز برگزار می گردد. شرکت همه دانشجویان درس الزامی است و بایستی گزارشی از بازدید تهیه نمایند.

ساعت حرکت: 15

مکان حرکت: جلوی درب دانشکده

تهویه مطبوع 1- اسلایدها و تمرینها

نحوه ارزیابی و مراجع


تذکر: لازم به ذکر است که مباحث مطرح شده در اسلایدها به همراه توضیحات ارائه شده در کلاس، تکمیل می‌گردد. بنابراین در صورت نیاز بایستی هنگام ارائه توضیحات، یادداشت‌برداری شود.


اسلایدها

فصل اول: مقدمه و مفاهیم اولیه- خواص مخلوط هوا- بخار آب

فصل دوم: انواع فرایندهای تهویه مطبوع

فصل سوم: معرفی دستگاه ها و سیستمهای تهویه مطبوع

فصل چهارم: آموزش نرم افزار کریر

فصل پنجم: محاسبه بار گرمایشی و سرمایشی ساختمان

فصل ششم:محاسبات موتورخانه


تمرینها

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم


پروژه ها

پروژه اول: تولید نمودار سایکرومتریک در فشار کل 95 کیلوپاسکال

پروژه دوم: محاسبه بار گرمایشی و سرمایشی یک ساختمان با استفاده از نرم افزار

آیین نامه انجام پروژه کارشناسی

مرجع: سایت دانشگاه

آیین نامه

پایان‌نامه کارشناسی

قابل توجه دانشجویانی که پروژه پایانی خود را با بنده گرفته‌اند.

  1. جلسه جهت راهنمایی در مورد نحوه انجام پایان‌نامه در موعد مقرر برگزار شد.
  2. لازم است دانشجویان به طور مرتب نتایج کار خود را به صورت گزارش برای بنده ارسال کنند و در صورت نیاز به صورت حضوری، جهت رفع اشکال مراجعه کنند.
  3. آخرین مهلت برای تحویل متن نهایی پایان نامه 15 مرداد 93 می‌باشد تا بعد از آن مقدمات جلسه دفاعیه فراهم شود.
  4. مسئولیت هر گونه کوتاهی در انجام کار، عدم تحویل به موقع گزارش‌ها و عدم اتمام پروژه در موعد مقرر و قانونی بر عهده دانشجو می‌باشد.

موفق باشید.

پایان‌نامه کارشناسی

سلام

قابل توجه دانشجویانی که پروژه پایانی خود را با اینجانب برداشته‌اند

  • اولین جلسه مشترک جهت راهنمایی و پاسخ به سوالات: دوشنبه ساعت 16 مورخ 93/01/25 
  • مکان: هنگام جلسه مشخص می‌شود.
  • ضمناً دانشجویانی که تاکنون گزارشی تحویل نداده‌اند لازم است گزارش خود را تحویل دهند.

موفق باشید.

پروژه پایانی

قابل توجه دانشجویانی که پروژه پایانی خود را با اینجانب گرفته‌اند

سلام

دانشجویانی که ترم قبل واحد پروژه را گرفته‌اند لازم است تا آخر هفته بعد اولین گزارش کار خود را تحویل دهند. گزارش دوم را نیز بایستی بعد از تعطیلات سال نو ارائه کنند.

دانشجویانی که در این ترم پروژه گرفته‌اند بایستی گزارش اول خود را بعد از تعطیلات نوروز تحویل دهند.

موفق باشید.


محاسبات عددی پیشرفته - اسلایدها و تمرین‌ها

نحوه ارزیابی و مراجع


تذکر: لازم به ذکر است که مباحث مطرح شده در اسلایدها به همراه توضیحات ارائه شده در کلاس، تکمیل می‌گردد. بنابراین در صورت نیاز بایستی هنگام ارائه توضیحات، یادداشت‌برداری شود.


اسلایدها

فصل اول: مقدمه، خطاهای محاسباتی

فصل دوم: حل معادلات غیر خطی

فصل سوم: حل دستگاه معادلات خطی و غیر خطی

فصل چهارم: تقریب چند جمله‌ای

فصل پنجم: مشتق‌گیری و انتگرال‌گیری عددی

فصل ششم: حل معادلات دیفرانسیل معمولی (مقدار اولیه و مقدار مرزی)

فصل هفتم: حل معادلات دیفرانسیل جزیی (بیضوی و سهموی)

فصل هشتم: استفاده از کامپیوتر در حل مسائل عددی


تمرینها

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم


پروژه ها

پروژه اول

پروژه دوم


کتاب الکترونیکی

کتاب اولمقدمه ای بر سیالات محاسباتی- اسلایدها و تمرین ها

نحوه ارزیابی و مراجع


تذکر: لازم به ذکر است که مباحث مطرح شده در اسلایدها به همراه توضیحات ارائه شده در کلاس، تکمیل می‌گردد. بنابراین در صورت نیاز بایستی هنگام ارائه توضیحات، یادداشت‌برداری شود.


اسلایدها

فصل اول: مقدمه- فلسفه دینامیک سیالات محاسباتی

فصل دوم: معادلات حاکم بر جریان سیال

فصل سوم: عملکرد ریاضی معادلات دیفرانسیل جزیی و کاربرد آنها در CFD

فصل چهارم: گسسته‌سازی معادلات: روش تفاضل محدود

فصل پنجم: حل معادلات دیفرانسیل جزیی سهموی و بیضوی

فصل ششم: نواحی و شبکه های غیر مستطیلی و تولید شبکه

فصل هفتم: معرفی نرم افزار FLUENT و Tecplot

فصل هشتم: روش حجم محدود

فصل نهم: حل دستگاه معادلات خطی

فصل دهم: معرفی بعضی تکنیک‌های کاربردی


تمرینها

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم


پروژه‌ها

پروژه اول

پروژه دوم

پروژه سوم


دو کتاب الکترونیکی

اندرسون

هافمن


نرم افزار TecPlot1 2 3 4 >>